CONTACT

TARIEVEN

COACHING

Webdesign: Roodadvies BV, Rheden

Copyright © 2012 Menke Rood

MENKE ROOD

Coaching | OPMERKELIJK SUCCESVOL

Menke Rood staat u als gediplomeerd coach terzijde om u te helpen succesvol te zijn in tal van situaties en veranderingsprocessen, alsmede op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Haar coaching bewijst zijn waarde op tal van terreinen:

  het ontwikkelen van individuele competenties

  het verbeteren van het persoonlijk functioneren

  het versterken van de persoonlijke ontwikkeling

  omgaan met stressvolle gebeurtenissen zoals een verhuizing, huwelijk, overlijden naasten

  de verwerking van ervaringen die boosheid of verdriet veroorzaken

  vermindering van angst voor herhaling van negatieve ervaringen uit het verleden

●  relatieproblematiek

  omgaan met gezondheidsvraagstukken

  vraagstukken rond de werk-privé balans

  stagnatie van loopbaan (carrièreplanning) of levensloop

  verbetering van het vermogen om samen te werken

  omgaan met stress en/of werkdruk

  verzuim en reïntegratie

  problemen van financiële aard

Typerend voor de coaching van Menke Rood is de plezierige sfeer die zij in haar coaching-trajecten weet te creëren. Zij stelt zich daarbij empathisch, maar ook realistisch, doelgericht en vasthoudend op. Gevoegd bij haar grote kennis van zaken maakt dat haar als coach opmerkelijk succesvol.
 

Website beroepsorganisatie NOBCO

 

 

Integraal

 

Menke Rood is een veelzijdige en betrouwbare dienstverlener die u als coach een trefzekere helpende hand kan bieden. Haar coaching kenmerkt zich door een integrale aanpak:

- bewust worden van de onbewuste delen in de psyche die stagnatie veroorzaken

- vanuit een ruimer perspectief kijken naar het eigen functioneren en handelen

- door middel van een samenspel tussen hoofd, hart en buik.